Min Kunstnerisk intension

Inspiration
En af mine inspirationskilder til projektet har været udtalelser fra filosoffen David Whyte, Preservation of the Soul , om menneskets trang til kreativ forandring, en forandringstrang som altid har eksisteret. Han taler om det at være i oplevelsen i stedet for at erfarer den ved en genfortolkning eller genfortælling. Han mener forandringerne kommer ved at være i oplevelsen.

David Whyte fik mig til at overveje mit mål med at formidle og undervise unge og gav mig inspiration til at tage udgangspunkt i oplevelsen. Derfor er mit mål med denne formidling til unge, at de skal være i oplevelsen og give oplevelsen videre til lytteren, ved at producere egne auditive værker.

En anden inspiration har været min tidligere Kunstlære Hans Christian Hoier. Gennem ham fik jeg en nærværende undervisning i det at tegne andet end det vi ser. Det gjorde han ved at gøre mig opmærksom på, hvordan kroppen er med til at huske det visuelle, og min fortolkning af det sete. Jeg kunne nævner mange flere men disse to punkter syntes jeg er vigtige i sammenhæng med min udvikling af denne workshop.

Projektet
Lytteøje er et projekt som både indeholder formidling af kunst til unge, og samtidig er en lydværksproduktion af auditive montage og formidlingsværker til radioen. Radioen bliver i denne sammenhæng et eksperimenterende lytte- og udtryksrum for sammenfletningen af formidlingen af den visuelle kunst på de 6 museer og samtidig et udstillingsvindue for projektet.

Ved at forene et møde mellem den visuelle kunst på museerne og et auditivt formidlingsværk i radioen, håber jeg giver de unge en tilstedeværende oplevelse af kunst og værkproduktion, som skal trække et tværfagligt spor gennem kunstgenre, metoder og teorier. I projektet eksperimenter jeg med metode og form i forhold til formidling af kunst, som opfordrer til sansning og samtidig udfordrer unge til refleksion over egne iagttagelser.
Det vigtige i projektet er at de unge oplever at være iagttagere og skabere inde for samme periode og derigennem få en fornemmelse for kunsten og processen i at skabe et udtryk.

Dynamikken mellem kunstværkerne og eleverne, bliver i de auditive montageværker et spændingsfelt mellem subjektiv oplevelser, egne erfaringsrum og museets udtryk.

I mine radiomontagerne undersøger og arbejder jeg med mellemrummet mellem den hørbare proces for umiddelbar begejstring og institutionernes kunstteori. Jeg udnytter radiomontagens virkemidler i lydbilleder, hvor en subjektiv fortælling tager afsæt i en virkelig hændelse og som kan have et journalistiks præg.

Mit udgangspunkt for at samarbejde på tværs af museer, udstillingsrum og skoler er at opnå en diversitet i grupper af unge og et differentieret udvalg af udstillinger som udtrykker noget forskelligt i rum og kunstnersammensætning.

Du kan nu høre rÃ¥bÃ¥nd fra alle besøg pÃ¥ hjemmesiden. Find det museum du gerne vil høre og klik pÃ¥ rÃ¥bÃ¥nd. – d. 27 september kommer den endelige udgave sammenklippet af Kim G. Hansen fra Radio 24/7