Små tanker før projektstart

Kunsten formidles med og uden ord

Længe har jeg  tænkt over hvordan jeg kunne formidle kunsten til ungJagten efter lyden e, som en del af en process og samtidig som en hørbar perception.  Jeg havde en ide om at kunne formidle det sansende rum kunstneren bevæger sig i.
Jeg vidste at jeg skulle sammensætte forskellige elementer for at få det til at lykkes, men jeg var ikke sikker på hvordan. Så jeg satte forskellige eksperimenter igang, hvor projekt Lytteøje, er det eksperiment som har taget form og som har fået lov til at udfolde sig.

Elementerne i Lytteøje bygger på  målet med at formidle gennem radiomediet, samtidig med at de unge skaber deres egen fortolkninger af det sete.  Jeg har taget afsæt i tre punkter som er:

  1. De unges egen fortolkning, sansning af det visuelle og rumlige kunstværk. Med afsæt i egne erfaringsrum.
  2. En sprogliggørelse og refleksion over det oplevede ved at genfortælle sin blindemakker om det sete.
  3. En transformation af de to første punkter til lydrum, lydfortællinger og kompositioner i tid.

TO CITATER
Jeg gik på jagt efter at finde en vej mellem min tankegang som kunstner og måden hvor på arbejdet med lyden kunne indgå i lærings om kunst, udtrykke visuel perception og arbejde direkte med radiomediet som et output. Det jeg ledte efter var nye veje til at udtrykke perceptionen af kunstværker.

Mine første spørgsmål var derfor:

Kan lyd formidle et kunstværk?

Hvad skal der til for at sammensætningen af lyde, kan skabe en relation til visuelt kunstværk?

Hvad skal der til før de unge finder kreativiteten i lyd og til at de kan udvikle egne lydmontager.

Jeg er ikke i tvivl om at unges forhold til kunstværker ændres, når de udtrykker dets sanselighed gennem et ikke visuelt sprog. Jeg er heller ikke i tvivl om at deres tilgang til kunst vil ændre sig fra et direkte sproglig fremstilling, til en sanselig og kropslig forståelse af kunstværket. Men jeg er spændt på hvordan arbejdet med et auditivt sprog og formidling af kunsten udvikler sig i projektet. Så lyt med når vi går i gang.

Jeg fandt to citater som jeg gerne vil dele. Det er to citater som beskriver hvad radiomontager kan og hvor jeg fandt inspiration til at sammenkæde det med min kunstneriskepraksis.

Citater fra: Radiomontagen og dens radiofoniske
1)Ved bl.a. at vise, hvordan montagen benytter forskellige monteringspricipper (temporalt og scenisk forankrede) og særlige akustiske udtryksformer, ses det, hvorledes mikrofonen kommer til at fungere som et subjektivt kamera, der giver lytteren en oplevelse af at kunne bevæge sig såvel i et ydre fysisk rum som i et indre psykisk rum.

2)Naar et Hørebillede har været vellykket, har man i det lært nye Mennesker at kende«. Til forskel fra reportagen, hvor begivenheden er det centrale, er det primære i hørebilledet mennesket, også selvom hørebilledet tager afsæt i en begivenhed. Hensigten var, at mennesker skulle træde frem for lytterne, mennesker der i deres egne omgivelser talte om deres egen daglige tilværelse, og helt afgørende var det, at de interviewede fik lyst til at fortælle om sig selv og om det, der ligger lige for i den daglige tilværelse.

citat: Ib Poulsen